KATALOG

ROZMĚR > 1921 / 1922
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
LETECTVÍ, illustrovaný časopis pro techniku, dopravu a sport, ročník I., II.
Čs. aviatický klub, Praha
Cena 2.498,00 Kč
ROZMĚR > 1933
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
PADESÁT LET OKRESNÍ ZÁLOŽNY HOSPODÁŘSKÉ V SEMILECH 1882 – 1932
Nákladem vlastním
Cena 398,00 Kč
ROZMĚR > 1936
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
Časopis: STARÝ ZNÁMÝ, číslo 11, ročník XX.
Cena 48,00 Kč
ROZMĚR > 1919
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
SBORNÍK ZÁKONŮ A NAŘÍZENÍ , 2 čísla: březen, duben 1919
Cena 48,00 Kč
ROZMĚR > 1948
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
SEZNAM OBCÍ V ZEMI MORAVSKOSLEZSKÉ, díl II. (podle stavu z počátku roku 1948)
Státní úřad statistický
Cena 178,00 Kč
ROZMĚR > 1892
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
ŽELEZNÉ HORY, příruční knihy pro turisty	(	sestavil Jedlička Vácslav	)
Klub českých turistů
Cena 78,00 Kč
ROZMĚR > 1932
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
PRŮVODCE PRAHOU (reklamní průvodce „SAPONIA“)
Saponia
Cena 88,00 Kč
ROZMĚR > 1953
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
KOMPOSICE A ORGANISACE MĚSTA, díl třetí	(	Matoušek Vladimír	)
Ústav architektury a úz. plán.
Cena 178,00 Kč
ROZMĚR > 1946 / 1947
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
Časopis ČESKÉ KRAJKÁŘSTVÍ (3 čísla)
Cena 298,00 Kč
ROZMĚR > 1917
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
VÝROČNÍ ZPRÁVA C. K. VYŠŠÍ REÁLKY V JIČÍNĚ za školní rok 1916 – 1917
Cena 38,00 Kč
ROZMĚR > 1932
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
BESÍDKA MLÁDEŽE na ukončení školního roku	(	Kutinová Amálie	)
Cena 18,00 Kč
ROZMĚR > 1920
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
DER DEKORATIONS- UND STUBENMALER, zum Selbststudium und als Leitfaden für Fachschulen	(	Tormin R.	)	(německy)
Verlag von Bernh. Friedrich V.
Cena 598,00 Kč
ROZMĚR > 1909
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
ILLUSTRIERTES BRIEFMARKEN – JOURNAL, Organ für die Gesamt-Interessen der Briefmarkenkunde, XXXVI. Jahrgang
Verlag von Gebrüder Senf.
Cena 898,00 Kč
ROZMĚR > 1910
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
DURCH DEUTSCHBÖHMEN, die Weltbäder, Sommerfrischen, Fremden und Touristenorte Deutschböhmens				(	německy	)
Landesverbandes für Fremden.
Cena 388,00 Kč
ROZMĚR > 1895
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
LEHRBUCH DER PHYSIK FÜR HÖHERE HANDELSLEHRANSTALTEN	(	Richter Ignaz	)	(	německy	)
Alfred Hölder, Wien
Cena 548,00 Kč
ROZMĚR > 1931
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
40 JAHRE HOTEL KREID, INNSBRUCK,  Juli 1891, Ein Ehrenblatt aus Tirols Verkehrsgeschichte				(	německy	)
Deutscher Verkehrs – Verlag
Cena 248,00 Kč
ROZMĚR > Cca 1930
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
WINTERSPORTPLÄTZE DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN REPUBLIK (německy)
Weltbäder-Reklame, Karlsbad
Cena 389,00 Kč
ROZMĚR > Cca 1920
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
DAS GOLDENE BUCH DES LANDWIRTES, Zweiter Band (Rhan Cäsar) (německy)
Deutsches Verlagshaus Bong
Cena 498,00 Kč
ROZMĚR > 1961
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
NOVOVĚKÉ DĚJINY ORIENTÁLNÍCH ZEMÍ, díl II	(	Kolektiv	)
Cena 58,00 Kč
ROZMĚR > 1953
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
TECHNOLOGIE LÁTEK ORGANICKÝCH	(	Ettel Viktor	)	(	Učební texty vysokých škol	)
Cena 68,00 Kč
ROZMĚR > 1953
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
ŘEZNÉ NÁSTROJE	(	Schmidt Eduard	)	(	Učební texty vysokých škol	)
Cena 48,00 Kč
ROZMĚR > 1959
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
SOCIALISTICKÝ ZPŮSOB VÝROBY	(	Burian Miroslav	)	(	Učební texty vysokých škol	)
Cena 68,00 Kč
ROZMĚR > 1954
SKLADEM NOVINKA SECONDHAND
ZÁKLADY STROJNICTVÍ	(	Švejda Karel	)	(	Učební texty vysokých škol	)
Cena 48,00 Kč